Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Ansökan

För att få en plats på någon av våra förskolor måste man ansöka via respektive stads/kommuns hemsida. Där kan man också få information om regler gällande barnomsorg.

Efter att barnet har anmälts till någon av våra förskolor kontaktar vi vårdnadshavaren om/när det finns plats hos oss.

Stockholms stad:
www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/

Stockholms stad:
www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Sollentuna kommun:
www.sollentuna.se/sv/skola–forskola/Forskola/

Sollentuna kommun:
www.sollentuna.se/sv/skola–forskola/Forskola/ratt-till-barnomsorg/