Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Ansökan

För att få en plats på någon av våra förskolor måste man ansöka via respektive stads/kommuns hemsida. Där kan man också få information om regler gällande barnomsorg.

Efter att barnet har anmälts till någon av våra förskolor kontaktar vi vårdnadshavaren om/när det finns plats hos oss.

Stockholms stad:
www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Sollentuna kommun:
www.sollentuna.se/sv/skola–forskola/Forskola/

Huddinge kommun:
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola