Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Föräldrar

Föräldrar


Du är alltid välkommen till förskolan och vi vill lära känna dig. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för vårt arbete och vi vill att du tar del av hur ditt barn har det på förskolan.

Tillsammans kan vi skapa en bra förskoletid för ditt barn. Vi förväntar oss att du som förälder kommer till oss med frågor och/eller åsikter så att vi kan ha en dialog runt ditt barn.

Vi har rutiner för säkerhet och följer även upp hur barnen fungerar socialt tillsammans med andra för att ingen ska bli utanför. Vi arbetar oavbrutet med barnens sociala utveckling och tränar dem att hantera konflikter.