Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Inskolning

Inskolning


I samband med att barnet erbjuds plats på förskolan är du som förälder välkommen att boka ett besök hos oss.

Då får du tillfälle att titta på lokalerna, ställa frågor och få detaljerad information om hur inskolningen går till och vi berättar samtidigt om förskolans rutiner och arbete.

Inskolningsperioden som vanligtvis tar ca en vecka men kan variera både i tid och innehåll beroende på barnets ålder och mognad. Varje inskolning är unik och genomförs i samråd med föräldern utifrån hur det går för barnet. Vid inskolningen får varje barn en ansvarig pedagog som tillsammans med föräldrarna genomför inskolningen så att barnet lär känna både de andra barnen och förskolans rutiner och aktiviteter.