Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Klagomålshantering

Klagomålshantering


Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på vår pedagogiska omsorg vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

KLAX Klagomålshantering