Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Kunskapsuppföljning

Kunskapsuppföljning


Vi arbetar utifrån de strävansmål som anges i läroplanen (Lpfö18) Vi dokumenterar varje barns utveckling i en digital portfolio i systemet Unikum. Vi observerar och dokumenterar barnens utveckling regelbundet, men vi sätter inte individuella mål för varje barn utan låter barnens utveckling påverka planeringen för respektive avdelning.

En gång per termin inbjuder vi till utvecklingssamtal då vi utgår från dokumentationen och fokuserar på barnets styrkor och framsteg. Om fler samtal önskas är det bara att ta kontakt med ansvarig pedagog. Vi välkomnar även alla föräldrar att följa sitt barns verksamhet på förskolan och vi förväntar oss att den digitala dokumentationens följs av alla föräldrar.