Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Klax

Klax


Klax startades 1990 i Berlin av Antje Bostelmann, pedagog och konstnär, som en målarskola för barn. Snart blev det en förskola av målarskolan och med tiden växte Klax och utvecklades i takt med behov och önskemål från föräldrar och pedagoger.

2008 tog Klax det internationella klivet och etablerade en filial i Sverige. Ett syfte med att bedriva förskola utanför Tyskland är Klax filosofi att verka över gränser, lära av andra och förena människor oavsett språklig eller kulturell bakgrund.

Hösten 2013 bildades Klax AB, som idag driver verksamheterna i Sverige.

www.klax-paedagogik.de
www.antje-bostelmann.de