Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Kvalitetsarbete

Vi är stolta över vårt kvalitetssystem där vi eftersträvar hög kvalitet och ständiga förbättringar och därför följer vi regelbundet upp resultatet av vårt arbete och hur det mottas av barn och föräldrar. Det är även viktigt för oss hur våra anställda uppfattar oss som arbetsgivare eftersom vi vet att personal som trivs på sin arbetsplats också gör ett bra arbete med barnen.

Våra förskolor följer statliga och kommunala regler för tillsyn, uppföljning och utvärdering, samt har ett internt kvalitetssäkringsarbete. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utvecklingsområden.