Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar – Core Values


Kundfokus Excellent genomförande Engagerade medarbetare
Vi är professionella och pålitliga gentemot våra kunder. Vi förbinder oss att arbeta med Klax pedagogik och koncept. Vi är medvetna om vårt uppdrag, engagerar oss i detta och inspirerar andra.
  • Vi tar hänsyn till barnens bästa i det vi gör.
  • Vi bemöter våra kunder med respekt, hänsyn och förhåller oss professionellt.
  • Vi vill ha kontinuitet i våra kunderelationer.
  • Våra processer säkerställer arbetet med vårt uppdrag och Klax koncept.
  • Vi tillämpar målstyrning och arbetar för ett hållbart samhålle.
  • Vi arbetar med de senaste rönen inom vår verksamhet och utvecklar dem ständigt.
  • Vi är kreativa och lösningsfokuserade och vågar prova nya vägar.
  • Vi arbetar dedikerat och motiverat.
  • Vi respekterar alla människors lika värde och skapar förutsättningar för alla att lyckas.
Vi strävar efter att vara förstahandsvalet för våra kunder. Vi strävar efter att alltid bli bättre och lära mera. Vi strävar efter att varje dag ska bli optimal.