Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Om Klax

Välkommen till Klax förskolor


”A Great Place to Learn” – vi utbildar framtiden

Barnen är vår framtid och vad den kommer att innehålla kan vi inte säkert säga. Vi tror att våra barn behöver en stabil och trygg grund och en nyfikenhet och vilja till att lära nytt. För oss innebär det kravet på flexibilitet och förändringsbenägenhet för att möta barns olika behov, nya krav från omgivning samt nya kunskaper om samhälle, barns lärande och utveckling.