Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Vision

“En i samhället kompetent och ansvarskännande människa”


Att ha förmåga att ta ansvar för sig själv, sina drömmar och mål, men samtidigt för andra människor och för jorden vi förvaltar är kanske något av det mest viktiga framöver. För det behövs kompetens, social förmåga och framtidstro.

Inom Klax ser vi varje barn som en unik individ med sina egna behov, önskemål och idéer. Varje barn har sin personlighet och sina förutsättningar och vi vill möta barnet där det befinner sig och vara ett stöd i den personliga utvecklingen. Vår pedagogik bygger på att ge barnet självkänsla genom att det får möjlighet att utveckla sina kompetenser, uttrycka sig konstnärligt och få visa sina vunna färdigheter inom olika områden.

Omsorgen är grundläggande inom förskolan och alla pedagoger månar om att möta varje barn som individ och med respekt. Vi strävar efter att stimulera varje barn till kontinuerligt lärande och social kompetens och vi arbetar för att nå gemenskap barn emellan. Vi tar aktivt avstånd från kränkande behandling och utanförskap.

För att kunna nå vår vision och genomföra våra tankar och idéer arbetar vi alltid med läroplanen, både vid planering och uppföljning, vi har processer och strukturer som hjälper och supporterar oss i arbetet. Vi samarbetar runt stort och smått och vi gläds varje dag när vi ser hur barnen växer och utvecklas tillsammans.