Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Våra förskolor

Klax bedriver idag fyra förskolor


Vi vill att alla barn hos oss ska tycka att det är roligt vara på förskolan och vi är noga med att alla barn ska känna sig trygga tillsammans med andra barn och vuxna.

När man är ny och det kanske är första gången som man ska vara från sin familj är det viktigt att man känner sig både trygg och välkommen i den nya miljön.

Förskolans uppdrag

“Förskolan ska lägga grunden ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.” Lpfö18

Våra förskolor är relativt små, vilket har fördelen att alla pedagoger kan lära känna alla barn och att alla barn får möjlighet att vara tillsammans med alla barn på förskolan. Omsorgen om det enskilda barnet är viktig och det är viktigt att man som förälder kan lämna sitt barn hos oss med vetskapen om att det är så.

Läs mer om förskolan Abakus

Läs mer om förskolan Klossen

Läs mer om förskolan Labyrinten

Läs mer om förskolan Cosmos

 

Våra förskolor

Abakus - Sollentuna

Klossen - Sollentuna

Labyrinten - Sollentuna

Cosmos - Hammarbyhöjden

-