Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Abakus

Förskolan Abakus i Sollentuna


Förskolan Abakus arbetar utifrån Klax koncept med våra funktionsområden; Universum, Språk och Samhälle, Kropp och Rörelse, Musik samt Ateljé och Skapande.
I våra miljöer finns ett rikt, giftfritt och varierat materialutbud som stimulerar till upptäckarglädje och vetgirighet hos barnen.
Vi är Grön Flagg certifierade och arbetet med hållbar utveckling är självklart för oss.

Avdelningar

Abakus har två avdelningar; Kulan för barn 1-3 år och Kikaren för barn 3-5 år. Varje avdelning är indelad i mindre grupper med tillhörande ansvarspedagoger.

En dag på Abakus

Abakus har vanligtvis öppet vardagar kl. 07.00 – 17.00, förutom på torsdagar då vi stänger kl 16.00.

En dag på en Klaxförskola innebär såväl ute- som inomhusverksamhet, vi erbjuder planerade aktiviteter utifrån våra funktionsområden, fri lek och av barnen valda aktiviteter samt tid för vila, sömn och mat.

Förskolan öppnar 7.00 och klockan 9.00 förväntas alla barn vara på plats för att starta dagens aktiviteter.

Att söka plats

Förskolan tillhör kommunens kösystem och anmälan görs digitalt.
www.sollentuna.se/sv/skola–forskola

För frågor kontakta rektorn:
jenny.oberg@klax.se

Kontaktpersoner på Abakus

Jenny Öberg - Rektor
E-post: jenny.oberg@klax.se
Tel: 070-344 77 19

-