Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Abakus

Förskolan Abakus i Sollentuna


Förskolan Abakus kommer att arbeta utifrån Klax koncept med våra funktionsområden; Universum, Språk och Samhälle, Kropp och Rörelse, Musik samt Ateljé och Skapande.
I våra miljöer finns ett rikt, giftfritt och varierat materialutbud som stimulerar till upptäckarglädje och vetgirighet hos barnen.
Vi satsar på att alla våra förskolor blir Grön Flagg certifierade och en hållbar utveckling är självklar för oss.

Avdelningar

Abakus kommer att ha två avdelningar, en för barn 1–3 år och en grupp för barn 3–5 år. På den yngsta avdelningen blir barnen indelade i 2 mindre grupper 1-2 år respektive 2-3 år med sina egna pedagoger i respektive grupp. 
Varje avdelning blir utformad efter barnens mognad och ålder.

En dag på Abakus

Abakus kommer att vara öppen 7.00-17.00

En dag på en Klaxförskola innebär såväl ute- som inomhusverksamhet, vi erbjuder planerade aktiviteter utifrån våra funktionsområden, fri lek och av barnen valda aktiviteter samt tid för vila, sömn och mat.

Förskolan öppnar 7.00 och klockan 9.00 förväntas alla barn vara på plats för att starta dagens aktiviteter.

Att söka plats

Förskolan tillhör kommunens kösystem och anmälan görs digitalt.
www.sollentuna.se/sv/skola–forskola

För frågor kontakta förskolechefen:
jenny.oberg@klax.se

Kontaktpersoner på Abakus

Jenny Öberg - Förskolechef
E-post: jenny.oberg@klax.se
Tel: 070-344 77 19

Heidi Rannov Gros - Administrationsansvarig
E-post: heidi.rannov.gros@klax.se
Tel: 073-990 04 99