Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Friskus

Förskolan Friskus i Trångsund


Arbetet på förskolan Friskus bygger på Klax koncept och utomhuspedagogik. Den fantastiska naturen omkring förskolan ger ett flöde av uppfinningsrikedom och kreativitet som våra kompetenta pedagoger leder barnen att leka, lära och utvecklas genom.

Hälsa är viktigt på Friskus och därför arbetar vi mycket med fysisk aktivitet som varvas med avslappning och yoga. Vi har även förärats en GrönFlaggcertifiering för vårt miljöarbete. Förskolan har skridskoskola och simskola varje år. Vi strävar efter att maten som lagas i vårt kök ska vara så ekologisk som möjligt. Det doftar ljuvligt när maten är på gång framåt lunchtid efter att barnen har haft en lekfull och inspirerande förmiddag.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar, en för barn 1-3 år och den andra för barn 3-5 år och i dagsläget har vi plats för ca 30 barn.

Avdelningarnas miljöer är anpassade till barnens åldrar och under förmiddagen delar vi upp barnen i mindre tvärgrupper med sina egna pedagoger. Materialen är utvalda för att passa åldersgruppen samt är oftast placerade så att barnen själva kan hantera dem. Vi tror på det kompetenta barnet och utformar miljön så att de ska kunna träna sin självständighet.

En dag på Friskus

Friskus har vanligtvis öppet vardagar kl. 07.15 – 17.00 förutom på onsdagar då vi stänger kl. 16.00.

En dag på förskolan innebär såväl ute- och inomhusverksamhet, planerade aktiviteter utifrån våra olika funktionsområden. Fri lek och av barnen valda aktiviteter samt tid för vila, sömn och mat.

Att söka plats

Friskus är ansluten till Huddingekommuns kösystem och ansökan görs digitalt: 
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola

Kontakt

För frågor och visning kontakta rektor Maria Lennartsdotter
070-667 18 55
 E-post: maria.lennartsdotter@klax.se

Kontaktpersoner på Friskus

Maria Lennartsdotter - Rektor
E-post: maria.lennartsdotter@klax.se
Tel: 070-667 18 55

-