Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Friskus

Förskolan Friskus i Trångsund


Arbetet på förskolan Friskus bygger på utomhuspedagogik och strävar mot Klax koncept. Naturen och skogen flödar av uppfinningsrikedom och kreativitet som våra duktiga pedagoger leder barnen att lära och utvecklas genom.

Hälsa är viktigt på Friskus, därför jobbar vi mycket med fysisk aktivitet som varvas med avslappning och yoga. Förskolan har skridskoskola och simskola varje år. Vi strävar efter att maten som lagas i vårt kök ska vara så ekologisk som möjligt. Det doftar ljuvligt när maten är på gång framåt lunchtid efter att barnen har haft en lekfull och inspirerande förmiddag.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar, en för barn 1-3 år och den andra för barn 3-5 år och i dagsläget har vi plats för ca 30 barn.

Avdelningarnas miljöer är anpassade till barnens åldrar och under förmiddagen delar vi upp barnen i mindre tvärgrupper med sina egna pedagoger. Materialen är utvalda för att passa åldersgruppen samt är oftast placerade så att barnen själva kan hantera dem. Vi tror på det kompetenta barnet och utformar miljön så att de ska kunna träna sin självständighet.

En dag på Friskus

Friskus har vanligtvis öppet vardagar 7.15-17.00 och vi startar dagen med en stabil frukost för de barn som kommer tidigt.

En dag på förskolan innebär såväl ute- och inomhusverksamhet, planerade aktiviteter utifrån våra olika funktionsområden. Fri lek och av barnen valda aktiviteter samt tid för vila, sömn och mat. Förmiddagspasset är långt, därför äter alla ett stadigt mellanmål på förmiddagen och de yngsta barnen sover ute före lunch.

Att söka plats

Friskus är ansluten till Huddingekommuns kösystem och ansökan görs digitalt: 
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola

Kontakt

För frågor och visning kontakta förskolechef Maria Lennartsdotter
070-667 18 55
 E-post: maria.lennartsdotter@klax.se

Kontaktpersoner på Friskus

Maria Lennartsdotter - Förskolechef
E-post: maria.lennartsdotter@klax.se
Tel: 070-667 18 55

Heidi Rannov Gros - Administrationssamordnare
E-post: heidi.rannov.gros@klax.se
Tel: 073-990 04 99