Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Klossen

Förskolan Klossen i Sollentuna


Vi är sedan flera år ett sammansvetsat arbetslag där alla pedagoger känner alla barn. Vi arbetar medvetet tematiskt utifrån Klax koncept och har under 2015 fått vårt läroplansarbete bedömt som av mycket hög kvalitet enligt ”Våga Visa”.
Miljöarbetet är viktigt och Klossen har förärats med ”Grön Flagg” för sitt miljöarbete.

Vår ateljé är flitigt använd av barnen och resultatet av deras kreativitet pryder vår miljö både inne och ute.

Avdelningar

Klossen har två avdelningar, Bollen för barn 1-3 år och Luppen för barn 3-5 år. Inom varje avdelning är barnen indelade i mindre grupper med sina egna pedagoger. Varje avdelning är utformad efter barnens mognad och ålder. Klossen har plats för ca 60 barn.

En dag på Klossen

Klossen har vanligtvis öppet vardagar kl. 07.15 – 17.30. förutom på torsdagar då vi stänger kl 16.00.

En dag på en Klaxförskola innebär såväl ute- och inomhusverksamhet, planerade aktiviteter utifrån funktionsområdena, fri lek och av barnen valda aktiviteter samt tid för vila, sömn och mat.

Förskolan öppnar för frukost och kl. 09.00 förväntas alla barn vara på plats för att starta dagens aktiviteter.

Att söka plats

Förskolan tillhör kommunens kösystem och anmälan görs digitalt. www.sollentuna.se/sv/skola–forskola.

För frågor och visning – kontakta förskolan.

Kontaktpersoner på Klossen

Jenny Öberg - Rektor
E-post: jenny.oberg@klax.se
Tel: 070-344 77 19

-