Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Labyrinten

Förskolan Labyrinten i Sollentuna


Vi arbetar målmedvetet med språkutvecklande aktiviteter inom alla våra funktionsområden och berikas av att vara en mångkulturell förskola.
Miljöarbetet är viktigt och Labyrinten har förärats med ”Grön Flagg” för sitt miljöarbete.

Labyrinten hade nyöppning av vår nybyggda förskola i januari 2020, men förskolan har funnits i Klax regi sedan 2010.Vi har stora, fräscha, härliga lokaler där alla rum är utrustade utifrån barnens mognad och ålder. Det ska vara spännande och utmanande att komma in i varje rum och för våra pedagoger är det viktigt att varje barn finner sig tillrätta på vår förskola.

Avdelningar

Labyrinten är uppdelad i tre block: Tittut med 1-2 åringar är delade i två avdelningar, Pusslet med 2-3 åringar delade i två avdelningar och Staffliet med 4-5 åringar delade i två avdelningar. Varje avdelning har sina egna pedagoger och är utformade efter barnens mognad och ålder. Labyrinten har plats för ca 80 barn.

En dag på Labyrinten

Labyrinten har vanligtvis öppet vardagar kl. 07.00– 17.00 förutom på torsdagar då vi stänger kl. 16.00. Kl. 09.00 förväntas alla barn vara på plats för att starta dagens aktiviteter.

En dag på en Klaxförskola innebär såväl ute- och inomhusverksamhet, planerade aktiviteter utifrån funktionsområdena, fri lek och av barnen valda aktiviteter samt tid för vila, sömn och mat.

Att söka plats

Förskolan tillhör kommunens kösystem och anmälan görs digitalt. www.sollentuna.se/sv/skola–forskola/

För frågor och visning – kontakta förskolan.

Kontaktpersoner på Labyrinten

Kristel Kopli - Rektor
E-post: kristel.kopli@klax.se
Tel: 0703447731

Maria Palm - Montessoriansvarig/ verksamhetsupport
E-post: maria.palm@klax.se
Tel: 0702808899

-