Hej! Det är jag som är KlaxMax!

Labyrinten

Förskolan Labyrinten i Sollentuna


Vi arbetar målmedvetet med språkutvecklande aktiviteter inom alla våra funktionsområden och berikas av att vara en mångkulturell förskola.
Miljöarbetet är viktigt och Labyrinten har förärats med ”Grön Flagg” för sitt miljöarbete.

Vi har stora härliga lokaler där alla rum är utrustade utifrån barnens mognad och ålder. Det ska vara spännande och utmanande att komma in i varje rum och för våra pedagoger är det viktigt att varje barn finner sig tillrätta på vår förskola.

Avdelningar

Labyrinten har två avdelningar, Pusslet för barn 1-3 år och Staffliet för barn 3-5 år. Inom varje avdelning är barnen indelade i mindre grupper med sina egna pedagoger. Varje avdelning är utformad efter barnens mognad och ålder. Labyrinten har plats för ca 60 barn.

En dag på Labyrinten

Labyrinten har vanligtvis öppet vardag 06.45-17.15.

En dag på en Klaxförskola innebär såväl ute- och inomhusverksamhet, planerade aktiviteter utifrån funktionsområdena, fri lek och av barnen valda aktiviteter samt tid för vila, sömn och mat.

Förskolan öppnar för frukost och kl. 09.00 förväntas alla barn vara på plats för att starta dagens aktiviteter.

Att söka plats

Förskolan tillhör kommunens kösystem och anmälan görs digitalt. www.sollentuna.se/sv/skola–forskola/

För frågor och visning – kontakta förskolan.

Kontaktpersoner på Labyrinten

Jenny Öberg - Förskolechef
E-post: jenny.oberg@klax.se
Tel: 070-344 77 19

Heidi Rannov Gros - Administrationsansvarig
E-post: heidi.rannov.gros@ klax.se
Tel: 073-990 04 99